Suntem ceea ce facem!

AO NoSuffer îsi are activitatea în diverse domenii şi sfere, care pot fi grupate în următoarele:

Implementăm proiecte, programe de incluziune, activități de consultare

Optăm pentru implementarea celor mai importante și oportune proiecte, programe de incluziune socială, activități de consultare, toate vizînd sporirea calității vieții.

Networks
Construim rețele de oameni

Valorificăm resursele umane, implicănd cei mai buni și cu suflet oameni, cei mai ambițioși și activi membri ai societății și cei mai defavorizați beneficiari.

Human Rights
Promovă drepturile omului

Luptăm pentru apărarea și promovarea Drepturilor fundamentale ale Omului, inclusiv accesul populației la servicii medic-sociale diverse și calitative.

Health education
Promovăm educația sanitară

Promovăm activități și programe de educație sanitară a populației, care vizează toate categoriile sociale, de la copii la bătrîni, pe diverse tematici și domenii, antrenînd voluntari.

Suport and care
Manifestăm griji și oferim susținere

Susținem persoanele aflate în dificultate, materializînd grija prin servicii de îngrijiri la domiciliu, livrare de produse necesare, oferire de suport pshigologic.

Youth motivating
Motivăm și responsabilizăm tinerii

Mobilizăm tineretul  prin implicarea lor în diverse activități, programe, proiecte  pe marginea pe marginea scopurilor și misiunii propuse de către Asociația obștească NoSuffer.